Dokumenterar du inom vård-, behandlings- eller omsorgsarbete?

IT-stödet för professionellt yrkesutövande

Välkommen till Nectar Systems AB 

Vi erbjuder ett verksamhetsanpassat IT-stöd och journalsystem för utförare inom
den privata och kommunala vård- och omsorgssektorn. 

Det är med ett stort engagemang och excellent kompetens som vi utvecklar 
och implementerar vårt användarvänliga verksamhetssystem.

idok som är vår huvudprodukt är ett heltäckande och processorienterat verksamhetssystem uppfyller lagstiftningens krav samt följer hela utförarprocessen inom SoL, LSS och HSL

Verksamhetssystemet omfattar journalföring och övrig dokumentation för utförare med uppdrag från socialtjänsten. Det är lätt att hålla den röda tråden genom hela processen oavsett om ni arbetar med vård-, behandlings-, eller omsorgsarbete. Nedan ser ni en överblick över innehållet i idok.

Vi erbjuder kommunala verksamheter modulen Isox 2000 som är ett handläggnings- och dokumentationssystem framtaget och anpassat för Myndighetsutövning av Individ- och familje-omsorgens alla målgrupper. Modulen hanterar alla förekommande ärendetyper som IFO förväntas hantera.

idok utvecklas i samarbete med våra kunder och levereras av ett smidigt och kundorienterat IT-företag med gedigen erfarenhet inom samtliga områden. Systemet skräddarsys med enkelhet för att passa just er verksamhets vardag och verklighet. 

Vi finns representerade inom HVB, LSS, Konsulentstödda Familjehem, IFO och Äldreomsorg.

Vi lever efter devisen att framgång och kvalitet aldrig är en slump. 
Det är alltid resultatet av framsynta ansträngningar.

idok är ert självklara val för er verksamhet - enkelt och komplett.

Följ länken för att läsa mer om vår produkt och våra områden.


Flexibelt, stabilt och säkert verksamhetssystem.