Konsulentstödda Familjehem

Familjehem

Verksamhetssystemet omfattar funktioner för att hantera, stödja och leda familjehemsplaceringar. Komplett med rutiner för att dokumentera på både den placerade samt på familjehemsresursen. 

Matchning mellan behov och egenskaper hos familjehemmet kan ske via familjehemsupplägget.

Modulen omfattar bland annat funktioner för att kunna skanna in externa dokument.

Familjehem kan kompletteras med modulen Avtal & Fakturering.