Våra tjänster

Vi tillhandahåller tjänster som hjälper våra kunder att optimera nyttan med de system vi levererar och implementerar.

Utveckling

Målsättningen för utvecklingen av Nectars produkter är alltid att minska tidsinsatsen för dokumentationsarbetet med bibehållen och förbättrad kvalitet.

Vi strävar efter att tillhandahålla produkter som håller en hög funktionell standard i enlighet med IVO/Socialstyrelsens normer. Vi använder verktyg och en IT-miljö som ger en stabil tillgänglighet till systemet med hög kvalitet.

Vi utför även utveckling och anpassning av våra produkter efter kunders önskemål.

Uppdrag och anpassningar

-från idé till lösning

Vi står gärna till tjänst med att ta fram specifika uppgifter ur idok-databasen samtidigt som vi också kan utföra anpassningsarbeten av systemet för att passa verksamheten ännu bättre.

Uppdragen kan vara t ex:

  • anpassning av Word-mallar

  • speciella statistikrapporter

  • framtagning av speciella registreringsformulär

  • mm

Dessa uppdrag utförs som separata tjänster utanför gällande avtal.

Verksamhetsstöd

- både för ledningen och användare

Ibland behövs det hjälp av externt expertis. 

Vi har mycket goda kunskaper inom lagstiftningen för SoL, LSS och HSL samt Socialstyrelsens förordningar och föreskrifter. Vi kan därmed vara behjälpliga som bollplank om ni stöter på oklarheter i er verksamhets-utövning. 

Konsultarvode utgår vid ett uppdrag av detta slag. 

Implementering

Med ett stort kunnande om våra kunders behov och verksamhet, deltar vi i projekt för att optimera implementationen av våra produkter i kundens miljö.

Projekt

Vi tillhandahåller såväl verksamhetskonsulting som projektledning vid implementation av verksamhetssystem för vård och omsorg. 

Ett stort kunnande kan erbjudas såväl av system som lagar och förordningar.

Utbildning

Utbildning erbjuds både i Nectars lokaler, i kundens lokaler eller över internet. Utbildning över internet avser de som redan gått grundkurs i idok och genomförs i regel uppdelad i kortare pass under en dag.

De flesta av våra kunder föredrar att utbilda "superanvändare" vilket innebär att egen personal kan utbilda internt. Nectar tar självklart ansvar för hela utbildningen då detta önskas.

Läs mer om våra utbildningar

Integrationskopplingar

Integrationer finns mot utbetalningssystem, ekonomisystem, KIR, Multifråga och BI-system.

Vi ställer oss positiva till nya integrationer efter genomgång av underlag och förutsättningar för att kunna lämna en tidplan för leverans.

Drift

Systemdrift av idok ingår i våra kundavtal och utförs alltid av Nectar Systems AB. Vi erbjuder såväl våra kunder som andra intressenter som har behov av en trygg och säker drift av andra system en separat drifttjänst med backup och spegling.

Läs mer om vår Driftstjänst