Avtal & Fakturering

Kvalitetssäkra även avtal- och fakturahanteringen!

Modulen idok Avtal & Fakturering är integrerad med journalhanteringen i idok och erbjuder verksamheten möjlighet att få ett rejält stöd i den administrativa hanteringen av uppdraget.

Verksamheten får hjälp med att hålla ordning på avtalens debiteringsgrundande uppgifter och att bevaka avtalens kritiska tidpunkter.

Personalen får hjälp att ta fram faktureringsunderlagen baserat på avtalen och de faktiska uppgifterna rörande placeringen som registrerats i journalen.

Efter godkännande av underlaget kan detta dels överföras till verksamhetens faktureringssystem eller så kan fakturor och bokföringsunderlag skrivas ut direkt från systemet.

I det senare fallet kan fakturabetalningarna även övervakas med hjälp av en enkel kundreskontrarutin.

Följande övergripande funktioner ingår i idok Avtal/Fakturering:

  • Samla dina avtal i ett register
  • Registrera faktureringsgrundande uppgifter
  • Prisuppräkning
  • Fakturering
  • Automatisk sammanställning av faktureringsunderlag