Webbutbildningar

Systemadministration idok Basic (ver7)

En bra start för dig som systemadministratör. Kursen syftar till att ge dig dels en repetition över viktiga och vardagliga inslag samt påbörja resan mot att få en djupare inblick i inslagen under Systemdata. 

- En bra start helt enkelt.

Allmänna inslag

 • Hur hänger allt samman? en introduktion till systemuppbyggnaden

 • Lägga till & hantera användare - allt från lösenord till att justera behörigheter, användaroptioner, flytta, avsluta, återaktivera mm

 • Flytt av brukare internt/avsluta uppdrag

 • Två faktorsinloggning - förberedelser och aktivering 

Systemdata

 • Signerade anteckningar - hur hantera om fel
 • Lägga till koder, ex Diagnos, Avslutskoder, Befattningar och Övriga relationer

 • Behandlingshem & sändlistor för avvikelser/förfrågan 


Systemadministration idok BasicPlus (ver7)

Kan ses som en fortsättning på idok Basic-kursen. Mer fördjupning och mer Systemdata. Syftar till att ge dig, som systemadministratör ytterligare fördjupning, förståelse för och inblick i fler av  inslagen under Systemdata. 

Systemdata

 • Uppbyggnaden Organisation och Arbetsgrupper 

 • Arbetsgrupper

 • Rumsunderhåll 

Övriga funktioner

 • Filöverföringen - hur hantera/koppla till uppdrag

 • Om Statistikrapporter

 • Status/loggfiler

 • Egenkontroll

 • Gallring

 • Några tips från Supporten


Systemadministration idok Avancerad (ver7)

Kursen syftar till att ge dig varit systemadministratör en tid och känner dig redo att kliva djupare in i systemdata för att kunna påverka vissa delar av system. Har du gått idok Basic och Idok BasicPlus, har du den grund som behövs för att gå vidare med detta steg.

 • Om Uppdragstyper & uppdragsklass, skapa nya uppdragstyper
 • Händelsetyper Inaktivera, skapa nya händelsetyper

 • Registreringsbilder, lägga till ny händelser

 • Tillåtna händelsetyper för arbetsgrupp, koppla ny händelsetyper, inaktivera

 • Urvalstyper för journal och Dagrapport mm


Funktionsutbildningar

Avvikelsehantering (ver7)

För dig som är åtgärdsansvarig. Vi går igenom hur du hanterar inkomna rapporter, arbetar med åtgärder, övriga funktioner samt att avsluta avvikelsen. 

IBIC Genomförandeplan (ver7)

Vi går igenom funktionsbedömning, hur planen upprättas, beskrivningar och målsättning och hur vi planerar aktiviteterna (när vad hur). Vi går igenom hur de planerade aktiviteterna hanteras om de utförts eller ej utförts. Vi går igenom uppföljning av funktionstillstånd/planen och hur vi reviderar planen.

Filöverföring för dig med PC (ver7)

Vi går igenom de förutsättningar som krävs, inställningar om mapp på datorn, hur man överför dokument till idok och hur dessa kopplas till uppdrag.

Förfrågan till inskrivning (ver7)

För dig som skall skapa och hantera förfrågningar. Från första samtalet och registrering i idok. Att hantera hela flödet till beslut om placering samt hantera inskrivning och skapa uppdraget. Under utbildningen arbetar du med testperson i det egna systemet.

BBIC Genomförandeplan (ver7)

Vi går igenom hur genomförandeplanen upprättas med beskrivningar, övergripande mål, delmål, anteckning på behovsområde, uppföljning av målen samt reviderar planen.

Omvårdnadsplan (VIPS) (ver7)

För legitimerad personal som upprättar omvårdnadsplaner. Vi går igen och arbetar med åtgärder, resultat och avslutar planer.

Statistikrapporter & pivottabell (ver7)

För dig med verksamhetsansvar att ta fram statistik med hjälp av olika standardrapporter i systemet. Under detta pass får du också en introduktion till hur du kan hantera de framtagna uppgifterna vidare med hjälp av Pivottabell i Excel. Du behöver ha grundkännedom om Excel samt ha detta program tillgängligt på din egna dator.


Nedanstående avser endast IdokWebb 

Hälsoplan (enl KVÅ/ICF) 

För legitimerad personal. Här jobbar vi tvärprofessionellt. Vi jobbar med bedömning av problem samt olika inslag som krävs för att upprätta hälsoplanen.  Vi går igenom hur åtgärder hanteras, hur personalen signerar det som utfört. Vi tittar på hur uppföljning & resultat hanteras samt hur planen avslutas.

Omvårdnadsplan (VIPS) 

För legitimerad personal som upprättar omvårdnadsplaner. Vi går igenom och arbetar med åtgärder, uppföljning och resultat samt planer avslutas.

Riskbedömning (SOL/LLS/HSL) 

För personal som upprättar riskbedömningar. Vi går igenom och arbetar med åtgärder, uppföljning och resultat samt avslutar riskbedömning.


Intresseanmälan till Webbutbildning

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer med prisuppgift kring önskad utbildning.