Öppna webbutbildningar

12 november 2021 kl 10.00-11.30 | Systemadministration idok Basic

En bra start för dig som systemadministratör. Kursen syftar till att ge dig dels en repetition över viktiga och vardagliga inslag samt påbörja resan mot att få en djupare inblick i inslagen under Systemdata. 

- En bra start helt enkelt.

Allmänna inslag

 • Hur hänger allt samman? en introduktion till systemuppbyggnaden

 • Lägga till & hantera användare - allt från lösenord till att justera behörigheter, användaroptioner, flytta, avsluta, återaktivera mm

 • Flytt av brukare internt/avsluta uppdrag

 • Två faktorsinloggning - förberedelser och aktivering 

Systemdata

 • Signerade anteckningar - hur hantera om fel
 • Lägga till koder, ex Diagnos, Avslutskoder, Befattningar och Övriga relationer

 • Behandlingshem & sändlistor för avvikelser/förfrågan 

Pris: 750 kr per deltagare


19 november 2021 kl 10.00-11.30 | Systemadministration idok BasicPlus

Kan ses som en fortsättning på idok Basic-kursen. Mer fördjupning och mer Systemdata. 

Syftar till att ge dig, som systemadministratör ytterligare fördjupning, förståelse för och inblick i fler av  inslagen under Systemdata. 

Systemdata

 • Uppbyggnaden Organisation och Arbetsgrupper 

 • Arbetsgrupper

 • Rumsunderhåll 

Övriga funktioner

 • Filöverföringen - hur hantera/koppla till uppdrag

 • Om Statistikrapporter

 • Status/loggfiler

 • Egenkontroll

 • Gallring

 • Några tips från Supporten

Pris: 750 kr per deltagare


26 november 2021 kl 10.00-11.30 | Systemadministration idok Avancerad

Kursen syftar till att ge dig varit systemadministratör en tid och känner dig redo att kliva djupare in i systemdata för att kunna påverka vissa delar av system. Har du gått idok Basic och Idok BasicPlus, har du den grund som behövs för att gå vidare med detta steg.

 • Om Uppdragstyper & uppdragsklass, skapa nya uppdragstyper
 • Händelsetyper Inaktivera, skapa nya händelsetyper

 • Registreringsbilder, lägga till ny händelser

 • Tillåtna händelsetyper för arbetsgrupp, koppla ny händelsetyper, inaktivera

 • Urvalstyper för journal och Dagrapport mm

Pris: 750 kr per deltagare

Vi reserverar oss för att flytta fram kurserna vid för få deltagare (min 5) eller vid sjukdom.


Anmälan till Webutbildning

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer med bekräftelsen.
Observera att anmälan är bindande.