Bedömningsverktyg

Bedömningar och Skattningar 

Modulen för registrering av skattningar och observationer. Modulen är en skattningsgenerator med vars hjälp ni själva kan skapa valfritt antal olika skattningar, enligt skattningar som anpassats för er verksamhet eller enligt de bedömningsinstrument som är tillgängliga på marknaden och som får användas fritt. Vi har stöd för skattningar som utförs vid enstaka tillfällen samt för stöd för skattningar eller observationer som utförs dagligen. Resultatet presenteras automatiskt i diagram och tabell.

Exempel på bedömningsinstrument som finns: 

BPRS
ADAD
ASI
AUDIT
CANs
C-GAS
COTE-skalan
DUDIT
GAD-7 Självskattning
GAF
GARF
KABOSS
KASAM 13 frågor
KASAM 29 frågor
KASAM barn
Livsskattning
Observationsfrågor
PHQ-9
Registrering av funktionsnivå
SCL-90
Snap-IV
UKU-Biverkningsskattning män/kvinnor
WHO-5
Klientnöjdhetsenkäter
SDQ (Licensierad, kostar per enkät)