HVB-hem

HVB-hem

Verksamhetssystemet omfattar funktioner för att hantera, stödja och leda verksamheten hos olika typer av behandlingshem. 

Komplett med rutiner för journalföring, genomförandeplaner, dokumenthantering, fakturering m.m.

Omfattar bland annat följande möjligheter

  • Lämplighetsbedömning
  • Inskrivningsbeslut 

  • Orsaksregistrering om varför placering ej genomförts

  • Förfrågningar kan registreras mobilt

  • Koppling till ramavtal 

Används både inom kommunala och privata behandlingshem.