Individ- & familjeomsorg

Komplett IT-Stöd för Individ och familjeomsorg

Systemet har lösningar för:

 • Barn och ungdom, komplett och helintegrerat stöd för handläggning och dokumentation av ärenden enligt BBIC
 • Vuxna
 • Försörjningsstöd
 • Ensamkommande barn/ungdomar
 • Flyktinghantering
 • Familjerätt

En modul med ett väl utvecklat stöd för resurser såsom

 • Familjehem
 • Kontaktperson
 • Avlastningshem
 • HVB
 • Stödboende
 • mm

Journal och dokument kan hanteras både för klientärende och för resurser såsom familjehem, skilt från varandra.

Flexibelt behörighetssystem som går att anpassa utifrån era lokala behov och byggt utifrån Personupp-giftslagens regler kring behörighetsstyrning och åtkomstmöjligheter.

Den unika driftlösningen, Black Box, minimerar era investerings- och driftskostnader.

Systemets kopplingar minimerar också behovet av att skriva samma uppgifter vid upprepade tillfällen. Systemet löser det åt er istället.