Nectar Systems AB

Nectar Systems AB startade 1996 och har sedan dess utvecklat IT-stöd till vård & omsorgsföretag. Vårt kontor Nectar House finns i Hässleholm.

Konsten att utveckla driftsäkra och processorienterade IT-stöd bygger på tillgång till medarbetare med lång erfarenhet och god kunskap inom dessa verksamhetsområden. Vi har över 30 års erfarenhet av att leverera system till såväl den privata och som den offentliga sektorn. Hos våra medarbetare finns en gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl IT som vård & omsorg, både från privat- och kommunal verksamhet. 

Vi satsar stort på att utveckla företagets förmåga och vår produkt för att kunna tillmötesgå våra kunders högt ställda krav och önskemål på ett ännu mer kraftfullt sätt.

Vår målsättning är att alltid tillhandahålla ett effektivt system som ger användaren optimalt stöd för att underlätta arbetet med att utföra de uppdrag som åligger dennes verksamhet.

Vi följer utvecklingen genom våra verksamhetskunniga konsulter och gör ändringar i systemet efter hand som nya krav och önskemål inkommer från lagstiftare och användare. 

Genom bra relationer skapar vi tillsammans med våra kunder, kollegor och samarbetspartners de produkter som ger användarna funktioner de får mest nytta av. Våra medarbetare har bred verksamhetskompetens och är lyhörda för varje kunds specifika önskemål och behov i verksamhetssystemet.

Vi strävar efter att tillhandahålla produkter som håller en hög funktionell standard och i enlighet med IVO/Socialstyrelsens normer, lagar och förordningar.

Vi använder verktyg och en IT-miljö som ger stabil tillgänglighet till systemet med hög kvalitet.

Vi tror att insikt i våra kunders verksamhetsområden är avgörande för vår framgång.

Så här säger några av våra kunder 

Idok har gett oss möjlighet till god avtalshantering och kvalitetsuppföljning.

Vi uppskattar och har alltid upplevt att vi blir lyssnade på och att vi kan vara med och påverka framtida steg i systemet.

Man får ett egenutvecklat system till priset av ett standardsystem.