CRM

Bättre "Kundskap" ökar beläggningen

En modul för att hantera aktiviteter i säljprocessen samt för att ge stöd vid vård av kundrelationer.

Säljpersonalen får det stöd och den kontroll de behöver för att förbättra sin produktivitet och effektivitet.

För att uppnå detta finns bland annat följande funktioner:

  • Stöd för att dokumentera aktiviteter och kontakter i säljprocessen.
  • Helintegrerat för bättre "Kundskap" genom att alltid vara uppdaterad med aktuella uppdrag, kontakter och historik.
  • Påminnelsehantering

Följande övergripande funktioner ingår i idok Säljstöd:

  • Kundbearbetning
  • Stöd för att dokumentera kundkontakter
  • Stöd för att dokumentera marknadsaktiviteter
  • Integrerat för att enkelt kunna se antal förfrågningar eller uppdrag ni fått från en kund