Äldreomsorg

Med äldreomsorg som verksamhetsområde

idok ger stöd för att hantera, leda och följa upp HSL- och SoL-insatser. 
Komplett med rutiner för att utreda och riskbedöma, åtgärda och dokumentera den enskildes behov. 

IBIC, VIPS och ICD-10 finns i systemet. ICF klassifikation med KVÅ är under utveckling och kommer erbjudas inom kort. 

Läkemedelshantering och digital signering av läkemedel ingår som standard. 

Andra användbara delar som ingår som standard är bl.a. avvikelsehantering, boende/rumshantering samt delegeringsfunktion.