Drift

Systemdrift av idok ingår i våra kundavtal och utförs alltid av Nectar Systems AB. 

Vi erbjuder såväl våra kunder som andra intressenter som har behov av en trygg och säker drift av andra system en separat drifttjänst med backup och spegling.

Nectars produkter baseras på ett tekniskt koncept med hög tillgänglighet och hög säkerhet.

Vårt unika koncept där kunden abonnerar på vår Fjärrdrifttjänst (FDT) är baserat på säker Internet-uppkoppling med följande fördelar:

  • inga investeringar i egen server

  • enkel installation på lokal PC

  • ingen driftkompetens krävs av våra kunder

  • inget data lagras lokalt på era egna datorer

  • vi ansvarar för de dagliga säkerhetskopieringarna av ert data som lagrats på servern

Den unika driftslösningen FjärrDriftTjänst (FDT) minimerar era investerings- och driftskostnader genom att omfatta:

  • fritt kundstöd

  • obegränsat med datalagring

  • fritt antal journaler

Nectar hanterar servrar och kunden når dessa via internet.

I uppdraget ingår alla kostnader för övervakning och underhåll samt all IT-utrustning och programvarulicenser i den centrala miljön.

Servrarna övervakas dygnet runt och säkerhetskopiering utförs kontinuerligt minst en gång varje dag.
Driftshallen är brandskyddad och skyddad av larmsystem med passagekontroll. Allt lagras i Sverige.