Enkad

Enkätundersökningar

Enkad är ett kraftfullt verktyg som underlättar arbetet med och genomförandet av enkätundersökningar. 

Verktyget är i hög grad automatiserat för att underlätta arbetet både vid produktion och administration.