Extra

Klicka här och börja skriva. Quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi.

Klicka här och börja skriva. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

Klicka här och börja skriva. Quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam.

Vad är ett uppdrag i idok?

Ett uppdrag kan liknas vid en datapärm där informationen om ett uppdrag lagras, oavsett vilken verksamhet detta omfattar. Ett obegränsat antal typer av uppdrag kan definieras utifrån behoven.

Till varje uppdrag kan ett obegränsat antal journalanteckningar, insatser, beslut registreras liksom olika dokument typer som brev, handlingsplaner, protokoll och i förekommande fall även inskannade dokument. De olika registreringar som förekommer hanteras i fördefinierade registreringsbilder. Verksamheten bestämmer själv vilka bilder som skall användas och skräddarsyr på så sätt sin egen lösning. Vi kan också enkelt utveckla nya registreringsbilder då förändringar sker i verksamheten eller då uppföljning kräver det.

En inskriven person kan vara kopplad till ett obegränsat antal uppdrag, vilket medför att man t.ex. kan hantera uppdrag av skilda karaktärer inom samma system.

Koppling finns också till uppgifter om uppdragsgivaren för att kunna skapa underlag för fakturering.

Beskrivning av dokumentation

idok innehåller säkra och smidiga funktioner för att lagra information som kan komplettera eller helt ersätta den traditionella dokumentationen i pappersakter med tillhörande aktarkiv.
Med hjälp av idok kan ni hantera journalföring och andra dokument likt arbetsplaner, brev m.m. på ett säkert och tryggt sätt.

Ni får kontroll över vad som skrivs in då all dokumentation sker på samma ställe och kan sammanställs i en journal då man behöver läsa eller skriva ut en sammanställning.
I journalen finns också hänvisningar till dokumentbilagor som skapats i uppdraget.

HVB

Verksamhetssystem för att hantera, stödja och leda verksamheten hos olika typer av behandlingshem. Komplett med rutiner för journalföring, dokumenthantering, fakturering m.m. Används både inom kommunala och privata behandlingshem.