Utbildningar

Kommande utbildningar

Systemadministration idok BasicPlus
16 juni
2020 kl 10.00-11.30
(för dig som gått Basic vid tidigare tillfälle)

____

Kommande utbildningar (Ej publik sida)

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete står i allt mer fokus inom vård och omsorg. Kvalitet efterfrågas och granskningen av vård och omsorgsarbete blir allt skarpare.

Utbildningen riktar sig till arbetsgrupper och chefer. Utbildningen anpassas efter verksamhetens behov och vilka som ska delta på utbildningen.

Innehåll

  • Genomgång av aktuellt regelverk och hur man bäst tillämpar det i det dagliga arbetet.

  • Processer, aktiviteter och rutiner

  • Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål

  • Risk- och händelseanalys

  • Egenkontroll

Syftet 

Utbildningen syftar till att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom sin egen verksamhet.

För de verksamheter som vill ha hjälp med att strukturera sitt arbete med systematiskt kvalitetsarbete finns det möjlighet att få hjälp att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete efter utbildningstillfället.

OMFORMULERADE TEXTER:

____

Grundläggande dokumentationsutbildning

- för HVB verksamheter, krav och tillämpning

Vi erbjuder våra kunder utbildning i dokumentation. Utbildningen riktar sig till dig som dokumenterar i idok.

Innehåll

  • Genomgång av aktuellt regelverk och hur man bäst tillämpar detta i det dagliga arbetet.
  • I utbildningen utvecklas de grundläggande frågorna om vad som skall dokumenteras, vad syftet är, hur det ska ske, vem som skall göra det och vem som skall använda dokumentationen. I alla delar återkopplas frågorna till lagstiftning och aktuell verksamhet.
  • Tyngdpunkten är tillämpning i den egna verksamheten.

Parallellt med utbildningen kommer ni att lotsas i idok:s alla funktioner och hur det hänger ihop med lagstiftning och hur ni effektivt arbetar med dokumentation i systemet.

Syftet
Utbildningens syfte är att deltagarna ska få en ökad förståelse av processen för dokumentation, en genomgång av hur idok följer regelverket samt är ett systemstöd för processinriktad och effektiv dokumentation.

Det finns möjlighet att i förväg skicka in frågor för att anpassa utbildningen utifrån verksamhetens dilemma.
______

Kontaktformulär för utbildning

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.