Fler tillfällen för webutbildning i augusti och september!

01.06.2020

Vi kompletterar med fler Öppna systemadminitratörsutbildningar via webben: Idok Basic den 11 augusti, idok BasicPlus den 18 augusti samt idok Avancerad den 17 september. Utbildningarna ger de som är eller skall bli Systemadministratörer i idok en viktig och bra grund. Läs mer kring utbildningarnas innehåll och anmälan här!