Öppna kurser i juni -Systemadministration

02.05.2022

För dig som är systemadministratör finns det nu möjlighet att ta del av 3 olika webbpass för ökad förståelse kring systemadministrationen i idok. Boka in dig på våra korta teoripass till ett förmånligt pris. Idok Basic den 7/6, fortsätter med idok BasicPlus 14/6. Har du gått dessa finns idok Avancerad den 21/6. Ta tillfället i akt. Anmälan görs under Öppna kurser . Välkommen!