Automatisk utloggning införs

04.02.2020

I linje med riktlinjer för säkerhet vid hantering av känslig information kommer det from den 10 februari att införas automatiska utloggningar från idok vid inaktivitet. Praktiskt innebär detta att.....

  • användaren automatiskt blir utloggad från idok efter 30 minuters inaktivitet
  • loggar användaren in igen inom 2 timmar efter inaktivitet kommer informationen som ej sparats att ligga kvar 
  • loggar användaren in efter 2 timmars inaktivitet kommer information som ej sparats försvinna och användaren kommer att vara tvungen att göra om arbetet.
  • all information som sparats men ej signerats ligger som alltid kvar, även då användaren blir utloggad automatiskt. 

Utöver dessa säkerhetsåtgärder behöver organisationen, precis som tidigare, ha sina interna rutiner för att inte lämna datorn "olåst" med känslig information tillgänglig.