Tilläggsmoduler

För ökad effektivitet

Utöver grundmodulen idok´s finns det ett antal tilläggsmoduler som tillval för olika kringfunktioner i verksamheten. Idag kan vi erbjuda följande moduler som tillval:

Följ länkarna ovan för information om respektive tilläggsmodul.